פרטי הקורס

 

אוגדן מזמין אותנו- את המטפלים ואת המטופלים- להאזין בכל פעם מחדש גם לגלוי ולמוכר. ביון טבע את האידאל “ללא זיכרון וללא תשוקה”, ואוגדן במילותיו קורא למפגש רענן בכל פעם מחדש, עם התיאוריה ועם הקליניקה: “כל מה שנראה למטופל כמובן מאליו לא יטופל עוד ככזה. אדרבא, יש לתהות על המוכר, להתעמק בו, לברוא אותו מחדש במסגרת האנליטית”.

הפגישה הראשונה, סטינג, החזקה, הכלה, העברה, סיום טיפול… לכאורה תכנים מוכרים שנשחקו עד דק. האומנם? ומה אם נקשיב לתכנים הללו, שנראים לנו כמובנים מאליהם, וכפי שאוגדן ממליץ נתהה על המוכר, נתעמק בו ונברא אותו מחדש במסגרת האנליטית?
בחינה מחדש של מושגים מוכרים, בכל נקודת זמן בהתפתחות המקצועית, מפיחה בהם חיים ומעניקה להם משמעויות חדשות.

יסודות הפסיכותרפיה רשימת שיעורים:

1.1 הקדמה פתוח לכל
1.2 פגישה ראשונה
1.3 סטינג 1
1.4 סטינג 2
1.5 החזקה
1.6 הכלה
1.7 העברה
1.8 העברה נגדית
1.9 הזדהות השלכתית
1.10 סיום טיפול 1
1.11 סיום טיפול 2

מחיר ₪550.00

שתף את הקורס:

Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp